Hem / Om initiativet

Om initiativet

Allt fler människor utsätts för bedrägerier som har utvecklats till att bli ett växande samhällsproblem. Därför har Sveriges banker tagit initiativ till en gemensam informationskampanj för att uppmärksamma problemet och komma med konkreta tips och råd om hur man själv kan skydda sig och sina närstående mot bedrägerier. Initiativet Svårlurad! syftar till att alla ska bli just det – Svårlurade.

Därför är det viktigt

Bedragarna riktar systematiskt in sig mot de äldre och mest sårbara i samhället. Många av aktörerna bakom bedrägerierna har direkt koppling till grov organiserad brottslighet.

Med initiativet Svårlurad! vill Sveriges banker sprida kunskap och information om hur man bäst skyddar sig mot bedrägerier, och samtidigt ge verktyg till närstående att hjälpa dem i sin närhet.

Fråga din bank om säkerhet och hur du undviker att bli lurad. Det finns inga dumma frågor.

Enade för ett tryggare samhälle

Svårlurad! är ett bankgemensamt initiativ från Sveriges banker och Svenska Bankföreningen med syftet att motverka organiserad bedrägeribrottslighet som blivit ett allvarligt samhällsproblem. Genom att öka uppmärksamheten och sprida kunskap om hur man ska agera om en bedragare ringer vill vi förhindra att fler blir utsatta för bedrägerier.

Vi står bakom initiativet

Visste du att…

Miljoner kronor uppgick brottsvinsten till under perioden jan-okt 2022.

Personer anmälde brott till Polisen under år 2021.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Statistik info och källor, lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam.

Sveriges bankers initiativ mot bedrägerier